โค้ชชิ่งพลังจิต
เป็นระบบที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากจักรวาล โดยตรง จากการฝึกสมาธิติดต่อกันมาตลอด 15 ปีของผม ผมค้นพบว่ามีระบบหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่างการสะกดจิตหรือการสั่งจิตใต้สำนึก ซึ่งปัจจุบันใช้คำว่า GN แต่ต่างจากระบบทั้งหมดที่พูดถึงตรงที่ว่า โค้ชชิ่งพลังจิต เราใช้สมาธิและพลังจิตของเราไปเชื่อมกับผู้ป่วยหรือคนที่เราฟื้นฟูสุขภาพด้วย

  โค้ชชิ่งพลังจิต เป็นระบบที่จะต้องทำสมาธิต่อเนื่องมาตลอดในระดับหนึ่งจึงจะสามารถเปิดรหัสหรือเปิดระบบพลังงานของบุคคลที่มาให้เราบำบัดรักษาได้ คือต้องใช้การเชื่อมกระแสจิตตัวเรากับจักรวาล เมื่อผู้ฝึกฝนสามารถที่ทำสมาธิสม่ำเสมอติดต่อกันประมาณ 3-5 ปีขึ้นไป จะสามารถสัมผัสกับระบบ โค้ชชิ่งพลังจิต ได้ เป็นการเชื่อมระดับจิตของเรากับจักรวาล หรือเรียกว่าจิตจักรวาลก็ได้ ซึ่งอยู่ในระดับควอนตัมฟิสิกส์  ตามที่ทราบกันดีอยู่ว่าสสารและพลังงานมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ระดับจิตใต้สำนึก จิตเหนือสำนึก จนถึงระดับจิตสำนึก โดยที่เรารู้ตัวหรือไม่ก็ตาม แต่นี่คือความจริงทางด้านจักรวาลที่มีอยู่และเชื่อมโยงกันอยู่ในระดับนี้จริงๆ          

งานวิจัยที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เช่นเรื่อง ลิงร้อยตัว ใช้สัญชาตญาณสื่อสารถึงกันได้โดยธรรมชาติหรือความรู้ทางด้านจิตสามารถสื่อสารถึงกันได้ อาจเรียกว่า พลังพีเคหรือพลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุ ชาวพุทธอาจใช้คำว่าเข้าฌาณหรือการทำสมาธิในระดับลึก โดยวิธีการเหล่านี้สามารถรับข้อมูลจากจักรวาลได้ ทั้งนี้ มีการศึกษาเรื่องพลังจิตอย่างจริงจัง
เช่น มูลนิธิ GN พบว่ามีการใช้โทรจิตได้จริง

อ้างอิง http://www.oknation.net/blog/print.php?id=876477

อบรม HR มือใหม่ เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท และองค์กรต่างๆ เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล วิทยากร Employee Experience รับเปิดคอร์ส หลักสูตร ฝึกอบรม Training สำหรับ HR มือใหม่ บุคลากร อบรมฝ่ายบุคคล พัฒนาองค์กร

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ที่ปรึกษาธุรกิจให้กับองค์กร เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรอบรมภายในองค์กร อบรมผู้บริหาร มุ่งเน้นการพัฒนาบุลคลากร ที่จุดแข็ง โดยใช้หลักการของ StrengthsFinder โดยผ่านระบบการทดสอบค้นหา จุดแข็ง สร้างผลงานการเปลี่ยนแปลงด้วยการให้คำปรึกษาโครงการต่างๆ แก่องค์กรชั้นนำภาคเอกชน

ระบบ erp
คือ ที่ปรึกษาระบบ ERP infor partner thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี การันตีคุณภาพการทำงานด้วยมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC29110 เรามี ระบบ kanban ระบบคัมบัง ระบบการผลิตแบบลีน ระบบ erp โปรแกรมคำนวณ oee เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า

โรงเรียนสอนภาษาจีน  สอนภาษาจีน ตัวต่อตัว ติว HSK เรียนพูดได้จริงDescription 310 charactersโรงเรียนสอนภาษาจีน ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ทีมครูผู้สอน คอร์สเรียนภาษาจีน เป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์ การเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โค้ชชิ่งพลังจิต เป็นการได้รับข้อมูลจากจักรวาลว่า เราจะเชื่อมจิตกับแต่ละบุคคลได้อย่างไร ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับเขียนอธิบายไว้ในหนังสือเรื่อง GN ว่า เป็นวิธีการนำรอยฝังจำจากที่สิ่งคนเราเจ็บปวดหรือติดค้างในอดีตออกมา แต่วิธีการของ Soul Link แตกต่างจากนั้น คือเป็นการนำข้อมูลจากจักรวาลลงมา เพื่อพิจารณาว่าบุคคลผู้นั้นติดขัดหรือเจ็บปวดอยู่กับเรื่องอะไร โดยการสร้างจินตนาการให้ไปสัมผัสกับรูป รส กลิ่น เสียงจริงๆ ของช่วงเวลาที่จิตวิญญาณนั้นติดค้างอยู่  
     
จิตวิญญาณของพวกเขาได้รับการนำจิตด้วยการพูด การใช้เสียงเพลง การใช้ความถี่คลื่นแม่เหล็กโลกระดับคลื่นชูมานน์ หรือความถี่พิเศษจากการวิจัยซึ่งเป็น ตามความเหมาะสม เพื่อไปเปิดจิตของผู้ที่ได้รับการบำบัด ขณะเดียวกันนักบำบัดจะได้รับข้อมูลจากจักรวาลลงมาว่า ผู้ที่มารับการบำบัดนั้นติดขัดอยู่กับเรื่องใดซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล บางคนติดอยู่กับชีวิตวัยเด็ก บางคนติดปัญหาในช่วงวัยรุ่น บางคนติดขัดตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา บางคนมีความเจ็บปวดอ้างว้างอยู่ในใจลึกๆ บางคนติดทางด้านอารมณ์หรือระบบความรู้สึกทางเพศ ซึ่งเจ้าตัวไม่เคยรู้มาก่อนเลย สิ่งเหล่านี้ส่งผลตามมาในด้านสุขภาพ เช่น ปวดหัวไมเกรน มีปัญหาบุคลิกภาพไม่ดี มีความโศกเศร้าหดหู่ มีอารมณ์สองขั้ว บางคนมีพฤติกรรมกินไม่หยุด เหล่านี้เป็นต้น

ฝึกอบรมเพื่อความสำเร็จ

“ทุกๆ วันเรามีแรงบันดาลใจ ที่จะทำอะไรมากมาย ชีวิตจึงมีความหมายและมีคุณค่า สิ่งหนึ่งที่ยิ่งทำ ยิ่งรัก ยิ่งมีความสุข คือ การได้มีส่วนช่วยพัฒนาคน เราเชื่อว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามากที่สุด งานที่เราทำจึงมุ่งยกระดับความสำคัญและช่วยสนับสนุนทุกๆ องค์กรให้เชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรของตน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน งานที่เราทำเป็นอีกกลไกในการกระตุ้นให้คนปล่อยของ เมื่อองค์กรเล็งเห็นความสำคัญของคน เราจึงจะทำหน้าที่ในการแนะนำเทคนิค วิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือที่หลากหลาย สร้างสรรค์ ทันสมัย และทรงประสิทธิภาพ สิ่งที่เราได้รับคือ ความสุขและความสำเร็จในแต่ละงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า นี่แหละ People

http://www.oknation.net/blog/inmind/2016/05/13/entry-1


ออร่าดีท็อกซ์
ตามที่อธิบายไว้ในบทก่อนๆว่า  กายรัศมีออร่าของมนุษย์แต่ละคนมีสภาวะของแสงที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่กระบวนการทางสมอง อารมณ์ จิตใจ และพลังไบโอพลาสมิค ซึ่งเป็นกระแสพลังไฟฟ้าที่หมุนเวียนภายในร่างกาย เกิดความเสียสมดุลขึ้น ยังส่งผลให้กายแสงออร่าชั้นต่างๆทั้ง 7- 9 ชั้นชำรุด หมองคลํ้า เกิดรูรั่ว ขมุกขมัว และอาจมีรอยฉีกขาด เป็นช่องโหว่ขึ้นภายในรัศมีจนรั่วไหลออกมา ทำให้ร่างกายและจิตใจ ของบุคคลนั้นประสบปัญหาต่างๆวิธีแก้ไขหรือการอุดรูรั่ว ด้วยการกระตุ้นพลัง ปรับเปลี่ยนแสงรัศมีที่ขุ่นมัว มืดหมอง ให้ได้รับการบำบัดเยี่ยวยา ไม่ให้บุคคลดังกล่าวเกิดความห่อเหี่ยว หดหู่ หรือวิตกกังวลจนเกินไป นั้นมีมากมาย หลายวิธี ซึ่งทั้งหมดเราเรียกว่าการทำออร่าดีท็อกซ์            

ปกติ คำว่า ดีท็อกซ์ นั้น คือกระบวกการล้างพิษ ทางร่างกาย อาจจะหมายถึงการขับสารพิษต่างๆ  ออกจาก ตั้งแต่การสวนทวารด้วยกาแฟหรือนํ้า การ้างพิษของตับและลำไส้ทั้งหมด , การอบสมุนไพร , การอาบแสงตะวัน , การพอกโคลนบำบัดหรือ ทะเลบำบัด อาจจะมีการเต้นแอโรบิก ในนํ้า และการอดอาหารเป็นต้นวิธีการล้างพิษข้างต้นนี้ ใช้สำหรับการทำดีท็อกซ์เบื้องต้นเพื่อการกระตุ้นฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี แต่การทำออร่าดีท็อกซ์ นั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบำบัดมากกว่านั้น เพราะเป็นการชะล้างพลังชีวิตหรือจิตวิญาณโดยตรง ถือว่าเป็นที่นิยมกระทำหรือการบำบัดกันแพร่หลายในหมู่ชนกลุ่ม

อ้างอิง http://www.oknation.net/blog/inmind/2016/05/13/entry-1

รับลงโฆษณาออนไลน์ ในเว็บไซต์

คอร์สฝึกพูด ออนไลน์ เปิดสอนคอร์สฝึกพูด ออนไลน์ แนะนำ เทคนิคการพูด ทักษะการพูด ศิลปะการพูด สอนการพูด ปรับบุคลิกภาพที่ดี และยังเปิดสอนคอร์สอบรม Mindset หลักสูตรการพูด หลักสูตรการฟัง สำหรับผู้นำ เรียนการพูด บุคลิกภาพ หลักสููตรการขายทะลุเป้า และฝึกอบรมภายในองค์กร และ นอกสถานที่ โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม

คอนเนคชั่น
คือ สถาบันฝึกอบรมที่คัดสรรความรู้คู่เครือข่ายเพื่อ สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นที่มั่นคง เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบวิชาชีพที่สนใจในองค์ความรู้และแนวคิดในการพัฒนาชีวิตและองค์กรเพื่อการแสวงหาโอกาสที่ดีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

lifecoachingthailand - หมวดหมู่ องค์กร ชุมชน การตลาด

สนใจติดต่อโฆษณา support@geniusgraphic.com

@2022 lifecoachingthailand